After Armenia

Да тръгнеш подир звуците на Дудука – древен арменски инструмент. Да те пренесат неусетно сред магнетичния свят на арменската архитектура. Да те потопят в кристалните води на езерото Севан, да останеш без дъх завъртян в пъстроцветния Кочари.

Препълнила сетивата със цвят, звуци и асоциации, Гроника повдига завесата към тайнствения свят на твореца. Споделя с нас, нейната публика и ценители, преживяното от пътуването до Армения. Ярко, страстно и искрено – нейното възприятие ни завладява и очарова!

Платната носят вечният стремеж да се разгадаем. Оживяват чрез неподправения и стил. Задъхан ритъм, живи, ярки багри – това споделя Гроника Кавафян в предстоящата изложба “След Армения..

Following the sounds of Duduk – the Armenian ancient instrument. Bringing you immensely in the magnetic world of the Armenian architecture. Diving you into the crystal clear waters of Lake Sevan and be breathless under the sounds of colorful Kochari.

Overcoming the senses with color, sounds and associations, Gronika raises the curtain and shares with her audience and connoisseurs the artist mysterious world. Sharing with us her travel to Armenia. Bright, passionate and sincere – her perception conquers and fascinates us!

Her runaway rhythm, vivid, bright colors – this is what Gronika Kavafian shares in the upcoming exhibition “After Armenia …”. Through her unaltered style, the paintings carry on our eternal desire to rediscover us.